Bàn Cặp Sofa Đá Hoa Cương KingSofa SBDBF03 (Mặt bàn Gỗ/ Đá hoa cương)

2,500,000 

Bàn sofa KS-BS-HKS008 ( Mặt bàn kính cường lực/ mặt bàn Đá )

Bàn sofa tròn KS-BS-HKS009 ( Mặt bàn kính cường lực/ mặt bàn Đá )

1,800,000 

Bàn Cặp Sofa Kính Cường Lực KingSofa SBKBF04

2,175,000 

Bàn Cặp Sofa Kính Cường Lực KingSofa SBKBF05

2,200,000 

Bàn Sofa Đá Hoa Cương KingSofa SDBS22

2,200,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực KingSofa SDBS20 ( Kính Cường Lực/ Kính thường)

1,100,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực Chữ Nhật KingSofa SBF22

900,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực Chữ Nhật KingSofa SBF29

1,500,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực Chữ Nhật KingSofa SBF30

1,500,000 

Bàn Sofa Chữ Nhật KingSofa SKBS40

2,500,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực Chữ Nhật KingSofa SKBS14

2,500,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực Chữ Nhật KingSofa SKBS15

2,500,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực KingSofa KS-BD-0001

3,200,000 

Bàn Sofa Kính Cường Lực KingSofa KS-BD-0003

3,600,000